Follow us
Rumah > Produk > Pelarut
N-heksana CAS NO: 110-54-3

N-heksana CAS NO: 110-54-3

Heksana adalah berwarna cair dengan bau seperti bensin. Stabil. Tidak kompatibel dengan mengoksidasi agen, klorin, fluor perklorat magnesium. Sangat mudah terbakar. Mudah membentuk peledak campuran dengan air. Titik nyala rendah catatan.